Film

Marathon Mondays: Trigun

When: Mon., Dec. 7, 5 p.m. 2015

Vash the Stampede takes forever to shoot anything.

Price: free